บริษัท เอส เอส เจ เทคโนโลยี จำกัด
2/49 ซอย หลวงแพ่ง 10/1ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10250

Tel.02-051-1646 M.098-253-1845 FAX 02-051-1646